Ervaring

Mediation ervaring

Marianne Verhagen is sinds 10 jaar werkzaam als mediator.

Zij was betrokken bij arbeidsconflicten ook in internationale context, conflicten tussen de raad van toezicht en directies, geschillen binnen raden van bestuur of met potentiele fusiepartners, en tussen gemeenten en projectontwikkelaars.

Zij heeft voorts ervaring in buurtbemiddeling.

Als mediator is zij ook verbonden aan RvdB, Dialogue en MediationMessenger.

Juridische achtergrond 

Marianne beschikt over een ruime ervaring als jurist in advocatuur en bedrijfsleven.
Zij was als advocaat werkzaam bij Nauta Dutilh in Rotterdam en Amsterdam.

Daarna heeft zij als bedrijfsjurist gewerkt bij Bouwcentrum, VNU Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven NV, Hausemann en Hötte en Rvdb.
Bij VNU was zij verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning van de Business Publications in Nederland en diverse Europese landen, en lag de focus op ondernemingsrecht en het onderhandelen van licentiecontracten.

Bij Rvdb is zij zich gaan toeleggen op het arbeidsrecht.

Als zelfstandig consultant heeft zij arbeidsrechtelijke adviezen gegeven aan diverse ondernemingen en particulieren. In dat kader heeft zij zich bezig gehouden met de juridische aspecten van Arbodienstverlening, medisch advies en re-integratie van zieke werknemers en het maken van dienstverleningsovereenkomsten.

Voor nadere expertise beschikt Lexabel over goede contacten en netwerken in binnen- en buitenland.

Talenkennis:
Actieve beheersing van het Engels, Frans en Duits en passieve kennis van het Italiaans en Spaans.