Experience

Mediation ervaring

Marianne Verhagen is sinds 10 jaar werkzaam als mediator.

Zij was betrokken bij arbeidsconflicten ook in internationale context, conflicten tussen de raad van toezicht en directies, geschillen binnen raden van bestuur of met potentiële fusiepartners, en tussen gemeenten en projectontwikkelaars.

Zij heeft voorts ervaring in buurtbemiddeling.

Als mediator is zij ook verbonden aan RvdB, Dialogue en MediationMessenger.

Juridische ervaring

Lexabel beschikt over een ruime ervaring als jurist opgedaan in advocatuur en bedrijfsleven.

Zij was als advocaat werkzaam bij Nauta Dutilh in Rotterdam en Amsterdam.

Daarna heeft zij als bedrijfsjurist gewerkt bij Bouwcentrum NV, VNU Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven NV, Hausemann en Hötte BV (Jumbo spellen) en Rvdb.

Bij VNU was zij verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning van de Business Publications in Nederland en diverse Europese landen, en lag de focus op IP recht, ondernemingsrecht en het onderhandelen en maken van internationale licentiecontracten.
Bij Rvdb is zij zich gaan toeleggen op het arbeidsrecht.

Als zelfstandig consultant heeft zij arbeidsrechtelijke en algemene juridische adviezen gegeven aan diverse ondernemingen en particulieren. Zij heeft zich bezig gehouden met de juridische en privacy aspecten van Arbodienstverlening, medisch advies en re-integratie van zieke werknemers en voorts met het maken van dienstverleningsovereenkomsten tussen de diverse partijen betrokken bij verzuimverzekering, verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Internationale ervaring heeft zij naast het werken in het internationale bedrijfsleven opgedaan door stages bij advocatenkantoren in Parijs en Londen en als medewerker van het Max Planck Instituut voor Intellectuele Eigendom en mededingingsrecht in München.